Critic Asupra Teoriei Inferiorit ii de Organ i a Rivalit ii Dintre Fra i - Essay by Lemonsmile

TOP ESSAY WRITING SERVICES REVIEWS


Rank
Service
General
Prices

1
 • Since 2008
 • Free revisions
 • Money-back guaranty
 • Up to 5% for the first order. Up to 15% for the orders starting from 2nd

from $9.97/pp

visit site

2
 • Since 2009
 • Free title page, revisions
 • Discount policy
 • Satisfaction guarantee
 • More than 100 000 orders delivered

from $9.97/pp

visit site

3
 • Since 2010
 • PhD holding authors only
 • SMS notifications & VIP support
 • Discount policy

from $22/pp

visit site

4
 • Since 2010
 • 24/7 support team
 • More than 500 writers
 • Money-back guaranty
 • Up to 15% discounts

from $9.97/pp

visit site

 

My Account
Anti Essays

Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Criticã Asupra Teoriei Inferioritãţii de Organ Şi a Rivalitãţii Dintre Fraţi Essay

 • Submitted by: lemonsmile
 • on March 1, 2013
 • Category: Psychology
 • Length: 690 words

Open Document

Below is an essay on "Criticã Asupra Teoriei Inferioritãţii de Organ Şi a Rivalitãţii Dintre Fraţi" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Alfred Adler
Criticã asupra teoriei inferioritãţii de organ şi a rivalitãţii dintre fraţi

Alfred Adler
Criticã asupra teoriei inferioritãţii de organ şi a rivalitãţii dintre fraţi

În cadrul abordãrii psihologice individuale, Alfred Adler propune douã teorii ce vizeazã condiţii ale dezvoltãrii personalitãţii. Adler considerã cã factorul declanşator al acestui proces îl constituie asumpţia neajutorãrii copilului mic, şi anume, vulnerabilitatea biologicã a acestuia. Astfel ia naştere sentimentul de inferioritate care devine treptat motivaţie în depãşirea condiţiei. Copilul, se înscrie, deci, într-o luptã menitã sã compenseze inferioritatea.
În conceptia lui Adler, depãşirea complexului de inferioritate se realizeazã în principal prin compensare. Inţial, acesta afirmã cã  "defectele constituţionale şi alte stãri analoge din copilãrie duc la apariţia unui sentiment de inferioritate care necesitã o compensare în sensul exaltãrii sentimentului personalitãţii. Subiectul îşi stabileste un scop final, în întregime fictiv, definit prin voinţa de putere, scop final care pune în slujba sa toate forţele psihice". Sigmund Freud aduce o criticã teoriilor lui Adler, afirmând cã sentimentul de inferioritate provine din cele douã pierderi, reale sau fantasmatice, pe care copilul le poate suferi: pierderea iubirii şi castrarea. O asemenea explicaţie subliniazã înrudirea sentimentului de inferioritate cu sentimentul de vinovãţie şi în acelaşi timp face dificilã delimitarea lor. Adler revine asupra conceptului în "Sensul vieţii" oprindu-se cu mai multã atenţie asupra laturii social-umane, a nevoii de legãturi, de ataşament, asupra a ceea ce el numeste "sentimentul de comuniune socialã". 
Privind din perspectivã pur fiziologicã, într-adevar, în cazul persoanelor cu deficienţe, indiferent de grad, organismul are posibilitatea sã eficientizeze funcţionarea altor organe, compensând, într-o oarecare mãsurã o anumitã disfuncţie. Din punct de vedere psihic, pe de o parte, individul...

Show More


Related Essays

Citations

MLA Citation

"Criticã Asupra Teoriei Inferioritãţii de Organ Şi a Rivalitãţii Dintre Fraţi". Anti Essays. 16 Jan. 2018

<http://anties.wressy.com/free-essays/Critica-Asupra-Teoriei-Inferioritatii-De-Organ-416668.html>

APA Citation

Criticã Asupra Teoriei Inferioritãţii de Organ Şi a Rivalitãţii Dintre Fraţi. Anti Essays. Retrieved January 16, 2018, from the World Wide Web: http://anties.wressy.com/free-essays/Critica-Asupra-Teoriei-Inferioritatii-De-Organ-416668.html