He Thong Thong Tin Va Nghien Cuu Marketing - Essay by Anhnguyen3004

TOP ESSAY WRITING SERVICES REVIEWS


Rank
Service
General
Prices

1
 • Since 2008
 • Free revisions
 • Money-back guaranty
 • Up to 5% for the first order. Up to 15% for the orders starting from 2nd

from $9.97/pp

visit site

2
 • Since 2009
 • Free title page, revisions
 • Discount policy
 • Satisfaction guarantee
 • More than 100 000 orders delivered

from $9.97/pp

visit site

3
 • Since 2010
 • PhD holding authors only
 • SMS notifications & VIP support
 • Discount policy

from $22/pp

visit site

4
 • Since 2010
 • 24/7 support team
 • More than 500 writers
 • Money-back guaranty
 • Up to 15% discounts

from $9.97/pp

visit site

 

My Account
Anti Essays

Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

He Thong Thong Tin Va Nghien Cuu Marketing Essay

Open Document

Below is an essay on "He Thong Thong Tin Va Nghien Cuu Marketing" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING

1. tin Marketing 2. 3. 4. 5.

Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông Hệ thống ghi chép nôi bộ Hệ thống tình báo Marketing Hệ thống nghiên cứu Marketing Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing (MDSS)

Tóm tắt Thông tin Marketing là một yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo Marketing có hiệu quả như một kết quả của xu hướng Marketing toàn quốc và quốc tế, chuyển từ nhu cầu của người mua sang mong muốn của người mua, và chuyển từ cạnh tranh bằng giá cả sang cạnh tranh phi giá cả. Tất cả các công ty đều có một hệ thống thông tin Marketing, nhưng những hệ thống này khác nhau rất nhiều về mức độ tinh vi. Trong rất nhiều trường hợp thông tin không có hay đến chậm hay không thể tin cậy được. Ngày nay ngày càng có nhiều công ty đang cố gắng cải tiến hệ thống thông tin Marketing của mình. Một hệ thống thông tin Marketing được thiết kế tốt gồm bốn hệ thống con. Hệ thống con thứ nhất là hệ thống ghi chép nội bộ đảm bảo cung cấp những số liệu hiện thời về mức tiêu thụ, chi phí, dự trữ, lưu kim, và những tài khoản phải thu và phải chi. Hệ thống con thứ hai là hệ thống tình báo Marketing, cung cấp cho những nhà quản trị Marketing những thông tin hàng ngày về những diễn biến trong môi trường ở bên ngoài. Hệ thống thứ ba là nghiên cứu Marketing đảm bảo thu thập những thông tin liên quan đến một vấn đề Marketing cụ thể đặt ra trươc công ty. Hệ thống thứ tư là hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing gồm các phương pháp thống kê và các mô hình quyết định để hỗ trợ những nhà quản trị Marketing thông qua các quyết định đúng đắn hơn. Làm thế nào ban lãnh đạo công ty có thể nắm được những mong muốn luôn thay đổi của khách hàng, những sáng kiến mới của đối thủ cạnh tranh, các kênh phân phối luôn thay đổi, v...v.? Câu trả lời đã rõ ràng: Ban lãnh đạo phải phát triển và quản trị thông tin.

1. Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin Marketing. Mọi công ty đều phải tổ chức dòng thông tin Marketing dẫn...

Show More


Related Essays

Citations

MLA Citation

"He Thong Thong Tin Va Nghien Cuu Marketing". Anti Essays. 24 Nov. 2017

<http://anties.wressy.com/free-essays/He-Thong-Thong-Tin-Va-Nghien-423411.html>

APA Citation

He Thong Thong Tin Va Nghien Cuu Marketing. Anti Essays. Retrieved November 24, 2017, from the World Wide Web: http://anties.wressy.com/free-essays/He-Thong-Thong-Tin-Va-Nghien-423411.html