Medial Tibial Stress Syndrome - Research Paper by Spongeduck

TOP ESSAY WRITING SERVICES REVIEWS


Rank
Service
General
Prices

1
 • Since 2008
 • Free revisions
 • Money-back guaranty
 • Up to 5% for the first order. Up to 15% for the orders starting from 2nd

from $9.97/pp

visit site

2
 • Since 2009
 • Free title page, revisions
 • Discount policy
 • Satisfaction guarantee
 • More than 100 000 orders delivered

from $9.97/pp

visit site

3
 • Since 2010
 • PhD holding authors only
 • SMS notifications & VIP support
 • Discount policy

from $22/pp

visit site

4
 • Since 2010
 • 24/7 support team
 • More than 500 writers
 • Money-back guaranty
 • Up to 15% discounts

from $9.97/pp

visit site

 

My Account
Anti Essays

Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Medial Tibial Stress Syndrome Essay

Open Document

Below is an essay on "Medial Tibial Stress Syndrome" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Benhinneinflammation

Introduktion

Termen benhinneinflammation är i själva verket mer av en samlingsterm som används för att anspela ett helt spektrum av olika belastningsskador som alla gemensamt ger upphov till likartad smärta i underbenet. Benhinneinflammation är snarare en kvarleva från förr då man faktiskt trodde att inflammation var orsaken. Idag är forskare inne på andra teorier och därför kan det vara mer korrekt att använda termen Medialt Tibialt Stress Syndrom (MTSS). Termen syndrom är ett ord som används av det medicinska samfundet om tillstånd där man egentligen inte är enhetlig om orsaken. Experter är idag oense om vad exakt som orsakar benhinneinflammation och eftersom orsakarna inte är helt kartlagda än kan rätt diagnostik, förebyggnadsmetod och behandling ibland vara svår.

Symptom och Prognos

Benhinneinflammation kännetecknas av en återkommande, dov och molande eller pulserande smärta längs den nedre halvan av skenbenets insida eller mitt (många källor säger att den sträcker sig över ett område 5-15 cm ifrån foten). I tidiga fall av benhinneinflammation är smärtan måttlig men ökar därefter gradvis vid fortsatt aktivitet som påfrestar skenbenet tills det slutligen når en punkt där det gör så ont att blir väldigt svårt för den drabbade individen att utföra fysisk aktivitet som involverar skenbenet. Smärtan upplevs ofta i båda smalbenen men kan lika väl också endast uppkomma i ett av benen. Lätt svullnad utmed tibiakanten, ömhet och smärta vid tryck mot området är också exempel på symptom. I det tidiga stadiet av skadeepoken kan smärtan upplevas i början av ett träningspass, för att sedan försvinna under passets gång och sedan återkomma i passets slutskede. Allteftersom syndromet fortskrider kan smärtan börja hålla i sig under hela träningspass, börja uppkomma under lågintensiv aktivitet och även tillslut ges till känna under vila. Det är mycket viktigt att inte ignorera smärtan och fortsätta träningen eftersom smärtan är en varning för...

Show More


Related Essays

Citations

MLA Citation

"Medial Tibial Stress Syndrome". Anti Essays. 23 Nov. 2017

<http://anties.wressy.com/free-essays/Medial-Tibial-Stress-Syndrome-477146.html>

APA Citation

Medial Tibial Stress Syndrome. Anti Essays. Retrieved November 23, 2017, from the World Wide Web: http://anties.wressy.com/free-essays/Medial-Tibial-Stress-Syndrome-477146.html