Mendels 1St. Law - Essay by Annejj

TOP ESSAY WRITING SERVICES REVIEWS


Rank
Service
General
Prices

1
 • Since 2008
 • Free revisions
 • Money-back guaranty
 • Up to 5% for the first order. Up to 15% for the orders starting from 2nd

from $9.97/pp

visit site

2
 • Since 2009
 • Free title page, revisions
 • Discount policy
 • Satisfaction guarantee
 • More than 100 000 orders delivered

from $9.97/pp

visit site

3
 • Since 2010
 • PhD holding authors only
 • SMS notifications & VIP support
 • Discount policy

from $22/pp

visit site

4
 • Since 2010
 • 24/7 support team
 • More than 500 writers
 • Money-back guaranty
 • Up to 15% discounts

from $9.97/pp

visit site

 

My Account
Anti Essays

Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Mendels 1St. Law Essay

Open Document

Below is an essay on "Mendels 1St. Law" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

MENDELS 1.LOV
Formål:
At undersøge virkningen af arv på planters evne til at danne klorofyl.
At påvise udspaltningsforholdet.

Teori:
Mendels 1. lov, også kaldet udspaltningsloven, siger, at de allele gener bliver adskilt ved kønscelledannelsen.
Derved dannes kønsceller med det halve kromosomtal. Med andre ord vil et afkom have halvdelen af dennes arvemasse fra sin moder og den anden halvdel fra sin fader.

Klorofyl er det stof, der giver græsarten byg dets grønne farve. Bygkerner kan indeholde forskellige gener for klorofyldannelse. I vores forsøg anvendes bygkerner fra en forældreplante, der har både et recessivt gen for klorofyldefekten xantha (gul) og et dominerende gen for normal klorofyldannelse (grøn).

Når der sker en ændring af den måde DNA opbygges på, vil der være ét eller flere af generne,
der påvirkes, hvor der også vil ske en ændring af arveegenskaberne. Det kalder man for mutation. Der findes to hovedtyper for mutation. Kromosommutaion og genmutation, vores forsøg handler om genmutation.

Hypotese:
Idet der er tale om to heterozygote allelers krydsning, hvor gameteren grøn er den dominante, forventes den fænotypiske udspaltning at blive 3:1. 3 grønne planter for hver 1 gul, hvor gul er den recessive allel.
Materiale og metode:
Bygfrø
Plastikbakke til plantning med lidt muldjord

1. Bakken gennemvandes, og kernerne fordeles.
2. Bakken stilles i vindueskarmen, hvor temperaturen helst skal være omkring 18- 22oC.
3. Kernerne spirer i 7-10 dage. Der vandes om nødvendigt.
4. Når de spæde planter er 6-9 cm høje, observeres de.

Databehandling:
Optælling af planter.
Jeg har lavet et skema, hvori ”obs. antal” betegner vores forsøgsresultater, og ”forventet antal” angiver det statistisk forventede udfald af vort forsøg. Ved beregninger har jeg opstillet disse, og

Show More


Related Essays

Citations

MLA Citation

"Mendels 1St. Law". Anti Essays. 16 Jan. 2018

<http://anties.wressy.com/free-essays/Mendels-1St-Law-84767.html>

APA Citation

Mendels 1St. Law. Anti Essays. Retrieved January 16, 2018, from the World Wide Web: http://anties.wressy.com/free-essays/Mendels-1St-Law-84767.html