Taoizm - Essay by Ksiezniczka13

TOP ESSAY WRITING SERVICES REVIEWS


Rank
Service
General
Prices

1
 • Since 2008
 • Free revisions
 • Money-back guaranty
 • Up to 5% for the first order. Up to 15% for the orders starting from 2nd

from $9.97/pp

visit site

2
 • Since 2009
 • Free title page, revisions
 • Discount policy
 • Satisfaction guarantee
 • More than 100 000 orders delivered

from $9.97/pp

visit site

3
 • Since 2010
 • PhD holding authors only
 • SMS notifications & VIP support
 • Discount policy

from $22/pp

visit site

4
 • Since 2010
 • 24/7 support team
 • More than 500 writers
 • Money-back guaranty
 • Up to 15% discounts

from $9.97/pp

visit site

 

My Account
Anti Essays

Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Taoizm Essay

Open Document

Below is an essay on "Taoizm" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Taoizm
Druga wielka religia narodowa Chin. Taoizm, pozostaje w ścisłym związku z konfucjańskim spojrzeniem na życie. Przyjmuje się, że taoizm podobnie jak konfucjanizm początkowo stanowił raczej system filozoficzny. Powrót do szczęścia jest możliwy przez wyrzeczenie się złudnych wartości cywilizacji. Wyzwolenie się człowieka polega na zjednoczeniu się z tao (dao), a aby to osiągnąć należy dążyć do próżni.
Historia
Twórcami tego kierunku byli Laotsy (Laozi) i Czuang-tsy (Zhuangzi). Kluczowym tekstem poznawczym jest zawierający niewiele ponad 5000 słów utwór poetycki Daodejing.
Taoizm jako system religijny był już znany w Chinach w VI wieku przed Chr. Założyciel tej specyficznej religii, Laotsy jest osobą historycznie kontrowersyjną; dla większości krytyków religii jego postać jest mityczna i nigdy nie istniała. Niemniej dla taoistów jego istnienie przyjmowane jest powszechnie mimo wysuwanych trudności historycznych.
Lao-tsy miał przekazać swą naukę ludziom w dziele Daodejing. Wiedza o założycielu taoizmu zawarta jest w podaniach i legendach. Legendy i podania nie są zgodne co do charakteru Lao-tsy; według jednych był on posępnym, zanurzonym w medytacjach starcem, inne mówią o jego pogodnym charakterze. Jeden z historyków chińskich opisuje jedynie przekazanie ludzkości biblii taoistycznej. Mianowicie, Lao-tsy zmartwiony, iż jego nauka nie trafia do ludzi postanowił ostatnie lata spędzić na odosobnieniu. W celu znalezienia odpowiedniego miejsca do medytacji wyruszył w kierunku Tybetu. Strażnik Hanako na próżno próbował powstrzymać mędrca, wreszcie udało mu się uprosić Lao-tsego, aby przynajmniej utrwalił swe nauki na piśmie. Po trzech dniach Lao-tsy przekazał mu niewielkie dzieło Daodejing. W ten sposób miała powstać biblia taoistyczna, którą można przeczytać w ciągu pół godziny, lub można ją studiować przez całe życie.
Obraz Boga
Podczas gdy konfucjanizm umacnia kierunek uniwersalistyczny, taoizm po pewnej ewolucji opiera się na mistyce. Taoizm zwykło...

Show More


Citations

MLA Citation

"Taoizm". Anti Essays. 23 Nov. 2017

<http://anties.wressy.com/free-essays/Taoizm-475854.html>

APA Citation

Taoizm. Anti Essays. Retrieved November 23, 2017, from the World Wide Web: http://anties.wressy.com/free-essays/Taoizm-475854.html